Rodzina Beata i Mieczyslaw Klopotek
Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
B & M space KLOPOTEK
Married alcohol-free e-mail: <mailto:klopotek@friko.onet.pl>

**** ****
**** Beata **** Mieczyslaw
**** **** **** **** **** **** ****
**** **** ****
**** **** ****
**** **** ****
**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
**** **** **** ****
Robert **** Elzbieta **** Krystyna **** Jadwiga ****"Betonowe" artykuły z cyklu "Dlaczego warto być osobą" ( niećpającą , niepalącą , niepijącą )


Pieśni, Wesela Wesel, Święci, Modlitwy wielojęcyczne Modlitwy po polsku, Różaniec, Litania do polskich ¦więtych (dłuższa, bardzo długa)
Nasze spotkanie z naszym umil`owanym Ojcem S`wie`tym Benedyktem XVI

Z|yjemy w czasach satanistycznego fanatyzmu, ateistycznego fundamentalizmu, ewolucyjnej ciemnoty, zabobonnej niewiary. Wie`c nie dziwmy sie`, gdy pro`buje nam sie` wmo`wic`, z|e 19% to wie`cej niz| 22%, z|e spos`ro`d 300 dzieci-zakl`adniko`w zgine`l`o 600, z|e dziecku w dziewia`tym miesia`cu cia`z|y wyrastaja` dopiero ra`czki i no`z|ki, z|e kaz|dy powaz|ny czl`owiek s`wie`cie wierzy w ewolucje`, z|e zboczenie to objaw zdrowia. Ci, kto`rzy tak twierdza`, sa` na tyle naiwni, z|e w to wierza`, i na tyle te`pi, z|e nie moz|na im wytl`umaczyc`, jak jest naprawde`. Nie zl`os`c`my sie` na nich. Wspo`l`czujmy im.


[Dynasty] [Deep Roots] [Photos]